2019@Koyasan "Kongobuji Okuden” NEW!!

[2019:Koyasan "Kongobuji Okuden”]
Musician
Ron Carter(Ba)
Kiyotsugu Amano(Gt)

2016-2018@Koyasan "Kongobuji Okuden”、Ahiya "Ahiya Shrine" NEW!!

[2016:Koyasan "Kongobuji Okuden"]
Musician
Kiyotsugu Amano(Gt)
Pat Glynn(Ba)


[2018:Koyasan "Kongobuji Okuden”]
Musician
Ron Carter(Ba)
Kiyotsugu Amano(Gt)


[2018:Ahiya "Ahiya Shrine"]
Musician
Ron Carter(Ba)
Ryo Ogihara(Gt)

2014.12.24(Wed)@Daikanyama "DAIKANYAMA T-SITE Lounge Anjin"

Musician
Hisatsugu Suzuki(Sax)
Kiyotsugu Amano(Gt)
Ryo Ogihara(Gt)
Yuya Wakai(Pf)
FUYU(Dr)

2014.12.07(Sun)@Ashiya "Ashiya Shrine"

Musician
Ryo Ogihara(Gt)
Akita Goldman(Ba)

2013.12.10(Tue)@Daikanyama "DAIKANYAMA T-SITE Lounge Anjin"

Musician
Hisatsugu Suzuki(Sax)
Kiyotsugu Amano(Gt)
Yuya Wakai(Pf)
Yosuke Inoue(Ba)

2013.11.25(Mon)@Kobe "Oriental hotel" [The 2nd CINEMA BIRTHDAY IN KOBE]

Musician
Ron Carter(Ba)
Kiyotsugu Amano(Gt)

2013.5.10(Fri),11(Sat)@Seoul "Once in a blue moon"

Musician
Hisatsugu Suzuki(Sax)
Ryo Ogihara(Gt)
Yuya Wakai(Pf)
Yosuke Inoue(Ba)

Guest
5/10
Manuel Weyand(Dr)

5/11
Shawn Pickler(Dr)

2013.1.20(Sun)@Singapore "The Sultan Jazz Club"

Musician
Hisatsugu Suzuki(Sax)
Ryo Ogihara(Gt)
Yuya Wakai(Pf)
Yosuke Inoue(Ba)
FUYU(Dr)

2013.1.19(Sat)@Hong Kong "Fringe Club"

Musician
Hisatsugu Suzuki(Sax)
Ryo Ogihara(Gt)
Yuya Wakai(Pf)
Yosuke Inoue(Ba)
FUYU(Dr)

Guest
Eugene Pao(Gt)

2012.7.20(Fri)@Daikanyama "DAIKANYAMA T-SITE Lounge Anjin"

Musician
Hisatsugu Suzuki(Sax)
Kiyotsugu Amano(Gt)
Yuya Wakai(Pf)
Yosuke Inoue(Ba)

2012.7.19(Thu)@Roppongi "Bar MADURO"

Musician
Hisatsugu Suzuki(Sax)
Kiyotsugu Amano(Gt)
Yuya Wakai(Pf)
Akita Goldman(Ba)
FUYU(Dr)

2012.5.19(Sat)@Hong Kong "Fringe Club"

Musician
Hisatsugu Suzuki(Sax)
Ryo Ogihara(Gt)
Yuya Wakai(Pf)
Yosuke Inoue(Ba)
FUYU(Dr)

Special Guest
Eugene Pao(Gt)